Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2013

vanitylair
Ja właśnie płakałem. Nie po wierzchu. Czułem coś takiego, jakby z drugiej strony moich oczu łzy do wewnątrz mnie spływały. Doświadczył pan może takiego płaczu?
— W. Myśliwski.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley
vanitylair
2748 a71a
Reposted frommisseterniity misseterniity
vanitylair
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
vanitylair
2764 f0ec
Reposted fromsweetyouth sweetyouth
vanitylair
2768 bf50 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
vanitylair
A jeśli wróci? Jeśli spojrzy Ci w oczy i powie, że Cię kocha? Wymiękniesz.
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa
vanitylair
I nawet nie masz pojęcia jak bardzo chciałabym Cię jutro spotkać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 10 2013

vanitylair
Skoro słowa pijanych to myśli trzeźwych - to ja pierdole, źle ze mną.
Reposted fromtegoniema tegoniema
vanitylair
Jeśli facet sparzy się na gorącej kobiecie, to później dmucha zimne ;)
Reposted fromlabellavita labellavita
vanitylair
Nie zawsze robiłam to co mądre,
to co dobre lecz, gdy upadasz doceniaj każdy krok, nawet ten na kolanach.
Reposted fromenchantement enchantement
vanitylair
Szkoda tylko, że tego cierpienia
nikt nie chce odkupić.
— Chada.
Reposted fromenchantement enchantement
vanitylair
Dzień dobry, że tak pozwolę sobie skłamać od rana.
Reposted fromlabellavita labellavita
vanitylair
Jeśli się kobieta zdecyduje na posiadanie mężczyzny, musi podejść do sprawy w sposób odpowiedzialny i niezwykle świadomy.
Reposted fromlabellavita labellavita
vanitylair
nie ma takiej burzy, po której nie wyjdzie słońce.
Reposted fromgdybam gdybam
vanitylair
vanitylair
Podrzuć własne marzenia swoim wrogom, może zginą przy ich realizacji.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
vanitylair
Take me as I am or watch me as I go
— your choice
Reposted frommentality mentality
vanitylair
Musisz się nauczyć, że życie nie zawsze jest okej i czasami ty też musisz zagrać źle,
— mała
Reposted frommentality mentality
vanitylair
Cenisz się zbyt wysoko mała. Nie mów, ile kosztujesz - powiedz na ile cię stać.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
vanitylair
Powiedz, że mnie kochasz, że wrócisz, że będziemy razem już na zawsze, że jestem najpiękniejsza dla Ciebie, że jestem Twoim spełnieniem marzeń, że jestem niepowtarzalna, bo przeznaczona dla Ciebie.
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl